NAZMİ ZİYA GÜRAN

Nazmi Ziya Güran (1881 – 1937) Türk Empresyonist ressam

1881 yılında İstanbul Aksaray'da Horhor Mahallesi'nde doğdu. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin Molla Gürani ailesinden gelmektedir. Küçük yaşta başlayan el sanatları ve resim sanatına olan düşkünlüğüne, ailesi hoş bakmadı. Amcası Binbaşı Hasip Bey, onun resim sevgisini destekledi.

Profesyonel anlamda ilk özel dersini, Hoca Ali Rıza'dan aldı. 1902 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girdi. Burada Valery, Varnia ve Oskan Efendi'den ders aldı. 1908 yılında okuldan mezun oldu. Fransa'ya giderek Academia Julian'da Marcel Bachet ve Royer'in hocalık ettiği atölyeye devam etti. Daha sonra Cormon'un atölyesine girerek 1913 yılına kadar orada çalıştı. Hayatı boyunca empresyonist tekniği benimsedi ve uyguladı. İstanbul Ressamları grubuna dahıldır.1937 yılında öldü.

Resimlerinin Özelliği

Fransız Neo-Empresyonist ressam Paul Signac'ın etkisinde kaldı. Tıpkı bu sanatçı gibi "benekleme" ve 'noktalama' tarzında eserler yaptı. Renkleri birbirine karıştırmadan yan yana sıralayarak kompozisyonlar oluşturdu. Resimlerine selvi kümeleri, ağaçlar, mavi, mor gölgeli sokaklar hakim oldu. Açık hava görünümü veren eserlerinde saat başı değişen ışığın etkilerini olduğu gibi aktardı. Türk resim sanatında, "En Başarılı Empresyonist" olarak adlandırılır.

Nazmi Ziya'nın Hocaları 

Nazmi Ziya'yı biri Türk, biri Fransız olan iki sanatkâr etkiledi. İlk hocası olan Ali Rıza Bey, ona, bu mesleğin soyluluğunu aşıladı. Sanayi-i Nefise Mektebi'ndeki hocalardan Warnia, Vallery gibi ünlü ressamların öğrencisi oldu. 

Nazmi Ziya'yı etkileyen Fransız ressamından, yazımızın ilerideki bölümünde söz edilecektir. Nazmi Ziya, Sanayi-i Nefise Mektebi'ni -hocaları ile bir sürtüşme dolayısıyla- bir yıl geç bitirdi. Özellikle Vallery onun yaptığı resimlere "izlenimci" bir gölge düşürmesini istemiyordu. Bu yüzden bir yıl geç diploma aldı.